Tượng Phật quan thế âm Bồ tát 12kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 30 × 41 cm