Đốt trầm bàn tay Phật

Chi tiết

Đốt trầm hình bàn tay Phật

Chất liệu bằng đồng

Mã: CD171175 Danh mục: ,

Mô tả

ĐỐT TRẦM bàn tay Phật 14CM-2logo2