Tháp xá lợi mica

Chi tiết

Kích cỡ

Số 1: Cao 17cm x rộng khoảng 8cm

Số 2 : Cao 21 cm x rộng khoảng 10cm

Số 3: Cao 26 cm x rộng khoảng 12cm