Đốt hương thiền lục tự + bát cát tường

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 32 × 5.5 × 10 cm