Chén cúng hoa sen sứ hồng

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 9.5 × 12 cm