Chén bát cung khắc nổi to

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 10 × 4.5 cm