Tượng Quan thế âm bồ tát 8kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 21 × 40 cm