Tượng Quan thế âm bồ tát 11kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 25 × 47 cm