Tượng Quan công – Đứng 9kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 28 × 41 cm