Tượng Phật quan thế âm Bồ tát 25kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 36 × 69 cm