Tượng Phật mẫu Chuẩn đề 20kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 55 × 41 cm