Tượng Phật đại thế chí Bồ tát 4kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 15 × 26 cm