Tượng Phật dược sư 15kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 37 × 41 cm