Tháp xá lợi thuỷ tinh pha lê

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 4.5 × 8 cm