Hương tháp 9 tầng

Chi tiết

 

 

Nguyên liệu: Trầm hương tự nhiên, 7 tầng

Kích cỡ 5,5cm x 11,5cm

Xuất xứ: Đài Loan

Công dụng: Sử dụng khi lập đàn

Thời gian: 60 phút

Giá bán : Liên hệ 

Mô tả

 

 

Nguyên liệu: Trầm hương tự nhiên, 9 tầng

Kích cỡ:  5,5 cm x 14,5 cm

Xuất xứ: Đài Loan

Công dụng: Sử dụng khi lập đàn

Thời gian: 60 phút

Giá bán : Liên hệ