Chén cúng hoa sen sứ vàng to

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 7 × 12 cm