Chén bát cung khắc hoa

Chi tiết

Kích cỡ : có 5 loại

6cm :6cm x 2.6cm

9cm:9cm x 4cm

9.5cm:9.5cm x 4.3cm,

13cm: 13cm x 6.5cm,

15cm: 15cm x 7cm