Bát hương đốt trầm bát giác 2 tầng

Chi tiết

Mô tả

Bát đốt trầm bằng đồng dùng để đốt hương trầm,hương bột,hương vòng