Bát đốt trầm cát tường

Chi tiết

Sản phẩm giới hạn , số lượng không nhiều, Quý khách muốn sở hữu sản phẩm liên hệ với Vũ hoành.

Chất liệu: Đồng

Kích thước : Đường kính 29cm x Cao 36cm

Giá bán : Liên hệ 

 

Mô tả